Ανεπαρκής και η φετινή αύξηση του ελάχιστου ωρομισθίου

Όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια, η κυβέρνηση του Κεμπέκ, την μέρα της Πρωτομαγιάς, αυξάνει το ελάχιστο νόμιμο ωρομίσθιο των εργαζομένων της επαρχίας μας. Έτσι, από την 1η Μάη 2019 το ελάχιστο νόμιμο ωρομίσθιο γίνεται :

• Γενικό ωρομίσθιο: 12,50$ (από 12$ που ήταν το 2018)
• Ωρομίσθιο για εργαζόμενους με τυχερά: 10,05$ (από 9,80$)
• Το γενικό ωρομίσθιο ισχύει και για τους εργαζόμενους στον κλάδο του ρουχισμού

• Οι εργαζόμενοι με προμήθεια ή με το κομμάτι πρέπει να έχουν μισθό τουλάχιστο ίσο με το ελάχιστο ωρομίσθιο

• Ειδικές συνθήκες εργασίας ισχύουν για εργαζόμενους που απασχολούνται στη συγκομιδή εποχιακών φρούτων

Παρά το ότι η φετινή αύξηση είναι σχετικά μεγαλύτερη από τις αυξήσεις των τελευταίων χρόνων, εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής για την κάλυψη των βασικών αναγκών. Δηλαδή, και με την αύξηση στα 12,50$ ένας εργαζόμενος που εργάζεται 40 ώρες την εβδομάδα έχει ετήσιο μικτό μισθό κάτω από αυτόν που η Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά θεωρεί όριο χαμηλού εισοδήματος.

Υπολογίζεται ότι 288.200 εργαζόμενοι στο Κεμπέκ, στην πλειοψηφία νέοι και γυναίκες εργάτριες, εργάζονται με το ελάχιστο ωρομίσθιο.

Λαϊκοί οργανισμοί του Κεμπέκ διεκδικούν ελάχιστο ωρομίσθιο 15$ για να εξασφαλίζει σε όλους τους εργαζόμενους τουλάχιστο ένα μισθό που να καλύπτει τις βασικές ανάγκες.

Διαβάστε εδώ περισσότερα για το Νόμο Κανόνων Εργασίας
| Page | 1 |
Δικαιώματα Εργαζομένων
Δικαιώματα Νέων
Δικαιώματα Συνταξιούχων
Θεματικές πληροφορίες