ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Στις σελίδες αυτές παρουσιάζουμε βασικές πληροφορίες για διάφορα θέματα που μας αφορούν γενικότερα, είτε σαν πολίτες της χώρας που ζούμε, είτε σε σχέση με την Ελλάδα

Η επιλογή των θεμάτων γίνεται με βάση την συχνότητα των ερωτήσεων που απευθύνονται στις υπηρεσίες του Συλλόγου μας.

Άλλα από αυτά τα θέματα είναι της αρμοδιότητας της κυβέρνησης του Καναδά, άλλα του Κεμπέκ και άλλα της Ελλάδας.

Οι πληροφορίες που δίνουμε είναι έγκυρες και γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια να είναι ενημερωμένες. Οπωσδήποτε όμως είναι οι βασικές μόνο πληροφορίες για κάθε θέμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάθε θέμα δίνουμε τον σύνδεσμο που παραπέμπει απ'ευθείας στην αρμόδια υπηρεσία του Κεμπέκ, του Καναδά ή της Ελλάδας.


Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε επίσης στις Υπηρεσίες του Συλλόγου μας

Τηλ: (514) 279-3526
Διεύθυνση: 5359 Av du Parc Montréal Qc. H2V 4G9

Δικαιώματα Εργαζομένων
Δικαιώματα Νέων
Δικαιώματα Συνταξιούχων
Θεματικές πληροφορίες