ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΚΕΜΠΕΚ


Οι κυβερνήσεις του Κεμπέκ και της Ελλάδας έχουν υπογράψει μια συμφωνία για την κοινωνική ασφάλιση, που άρχισε να ισχύει από την 1η Σεπτέμβρη 1983. Οι πληροφορίες που σας δίνει ο Εργατικός Σύλλογος απευθύνονται στους κατοίκους του Κεμπέκ που έχουν εργαστεί στην Ελλάδα και που μπορει να επωφεληθούν από τις διατάξεις της Συμφωνίας. Δεν είναι ερμηνεία των νομικών κειμένων όσον αφορά το δικαίωμα ενός προσώπυ για παροχές. Η Συμφωνία δεν μπορεί να ερμηνευτεί παρά μόνο από τα επίσημα κείμενα.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η Συμφωνία αφορά τους ελληνικούς φορείς που καλύπτονται από τη Συμφωνία και το Σύστημα συντάξεων του Κεμπέκ.

Ελληνικοί ασφαλιστικοί φορείς

Η Συμφωνία εφαρμόζεται στις εξής ελληνικές νομοθεσίες :

- Τη γενική νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης για τους μισθωτούς.
- Τη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης για όλες τις κατηγορίες των μισθωτών καθώς και τους αυτόνομους εργαζόμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
- Τη νομοθεσία που αναφέρεται στους αγρότες.

Η Συμφωνία δεν εφαρμόζεται για την Ελλάδα για όσους υπάγονται :

- Στην ειδική νομοθεσία που καλύπτει τους δημοσίους υπαλλήλους.
- Στην ειδική νομοθεσία που αφορά τους ναυτικούς.

Τα κυριώτερα ωφελήματα από τη Συμφωνία είναι :

- Όσοι δικαιούνται ελληνική σύνταξη, μπορούν να την παίρνουν στο Κεμπέκ.
- Για όσους δεν έχουν αρκετές εισφορές στην Ελλάδα ώστε να δικαιούνται σύνταξη, η Συμφωνία προβλέπει την άθροιση (συνυπολογισμό) των ασφαλιστικών περιόδων στο ελληνικό Ταμείο και στο Σύστημα συντάξεων του Κεμπέκ. Αν αυτό το άθροισμα είναι ίσο ή μεγαλύτερο από τις απαιτούμενες εισφορές, τότε η σύνταξη πληρώνεται, αν φυσικά υπάρχουν και οι άλλες προϋπθέσεις.

Σημειώσεις :
- Το ποσό της ελληνικής σύνταξης βασίζεται μόνο στις ελληικές εισφορές.
- Η ελάχιστη περίοδος ασφάλισης, που απαιτείται για την εφαρμογή της Συμφωνίας με την Ελλάδα, είναι 300 ημέρες εργασίας (ένας χρόνος)

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ
(Régime de rentes du Québec)


Οι παροχές του Συστήματος συντάξεων του Κεμπέκ που αφορά η Συμφωνία είναι :

- Η σύνταξη αναπηρίας και το επίδομα παιδιού του ανάπηρου.
- Η σύνταξη επιζώντος συζύγου και επίδομα ορφανού.
- Το επίδομα θανάτου.

Ο Οργανισμός συντάξεων του Κεμπέκ (Régie des rentes du Québec) θα λάβει υπόψη, αν χρειαστεί, τις ελληνικές περιόδους ασφάλισης για ν’αποφασίσει, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, αν κάποιος δικαιούται παροχές. Πρέπει να σημειωθεί πως για να δικαιούται κανείς σύνταξη γήρατος αρκεί να έχει ασφαλιστεί στο Κεμπέκ για ένα χρόνο (οπότε γι’ αυτή τη περίπτωση δεν χρειάζεται τη συμφωνία).

Σημείωση : Αν η ασφάλιση στο Κεμπέκ είναι μόνο ένας χρόνος, η Συμφωνία δεν εφαρμόζεται για τις συντάξεις αναπηρίας ή χηρείας.

Αν κάποιος έχει ασφαλιστεί στη Ελλάδα ή σε άλλη χώρα με την οποία υπάρχει ανάλογη Συμφωνία με το Κεμπέκ, έχει κάθε συμφέρον να το αναφέρει όταν υποβάλει την αίτησή του για παροχές από τον Οργανισμό συντάξεων του Κεμπέκ.

Οι κάτοικοι του Κεμπέκ που θέλουν να υποβάλουν αίτηση για Σύνταξη από κάποιο ελληνικό Ταμείο, πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο των Συμφωνιών κοινωνικής ασφάλισης - Bureau des ententes de sécurité sociale. (Το γραφείο αυτό κάποτε λειτουργούσε αυτόνομα ενώ σήμερα υπάγεται στον Οργανισμό συντάξεων του Κεμπέκ).

ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΛΑΒΑΙΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΜΠΕΚ ;

Ναι. Ένας ασφαλισμένος μπορεί να παίρνει συγχρόνως συντάξεις από την Ελλάδα και το Κεμπέκ ή ακόμα και από άλλη χώρα, όπου έχει εργαστεί και με την οποία υπάρχει ανάλογη Συμφωνία. Οι παροχές πληρώνονται από κάθε χώρα χωριστά, στο νόμισμά της.

Σημείωση : Το ποσό της σύνταξης που λαβαίνει κανείς από την Ελλάδα δεν μειώνει με κανένα τρόπο τη σύνταξη που λαβαίνει ή θα λάβει από τον Οργανισμό συντάξεων του Κεμπέκ.

Η ΥΠΑΓΩΓΗ

Η Συμφωνία προβλέπει πως άν κάποιος ασφαλισμένος στο Σύστημα συντάξεων του Κεμπέκ, αποσπάται από τον κεμπεκιώτη εργοδότη του στην Ελλάδα για μια δουλειά προσωρινού χαρακτήρα, συνεχίζει, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, να πληρώνει εισφορές στο Κεμπέκ και δεν χρειάζεταινα ασφαλιστεί σε ελληνικό Ταμείο κατά τη διάρκεια της απόσπασης. Το ίδιο ισχύει και για τις εισφορές που πληρώνει ο εργοδότης.

Ανάλογες διατάξεις προβλέπονται για τα πρόσωπα που δουλεύουν για τον εαυτό τους και που εξασκούν προσωρινά το επάγγελμά τους στην Ελλάδα.

Για να επωφεληθούν απ’ αυτές τις διατάξεις οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο των συμφωνιών κοινωνικής ασφάλισης το οποίο θα εκδώσει το σχετικό πιστοποιητικό υπαγωγής.

Αρμόδια υπηρεσία

Για πληροφορίες ή τη συμπλήρωση αίτησης για ελληνική σύνταξη, μπορείτε να απευθύνεστε στον παρακάτω οργανισμό :

Régie des rentes du Québec
BUREAU DES ENTENTES DE SÉCURITÉ SOCIALE

1055, boul. Renné-Lévesque Est, 13e étage
Montréal (Québec) H2L 4S5

Για εξυπηρέτηση στα ελληνικά, μπορείτε να απευθύνεστε όπως πάντα στις υπηρεσίες του Εργατικού Συλλόγου, στο 5359 av. du Parc ,

Τηλέφωνο : (514) 279-3526 Fax : (514) 270-6778ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΑΔΑ - ΕΛΛΑΔΑΣ

Παρόμοια σύμβαση έχει υπογραφτεί και μετξύ της Ελλάδας και του Καναδά (ομοσπονδιακή κυβέρνηση) και αφορά εκείνους που έχουν εργαστεί στην Ελλάδα και τον Καναδά (εκτός Κεμπέκ). Άρχισε να ισχύει την 1η Μάη 1983 και η νέα αναθεωρημένη, από τις 31 Μάη 2001.

Οι διατάξεις αυτής της σύμβασης είναι σχεδόν πανομοιότυπες με αυτές της συμφωνίας με το Κεμπέκ.

Η σύμβαση με τον Καναδά καλύπτει επί πλέον τη σύνταξη ασφάλειας γήρατος, που βασίζεται στις περιόδους διαμονής. Γι’ αυτή την περίπτωση προβλέπεται ο συνυπολογισμός των περιόδων διαμονής, όπου αυτό είναι αναγκαίο.

Αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή της σύμβασης Καναδά – Ελλάδας είναι :

Human Resources Development Canada
International Operations
355, River Road
16th Floor, Tower «B» Ottawa ON K1A 0L4
Tel.: 1-613-957-1954Οι Οργανισμοί συνδέσμου για την Ελλάδα είναι οι εξής δύο :

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων
Λεωφόρος Κηφισίας 178, Χαλάνδρι Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 675 6317, Φαξ : 210 674 1377

και

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Η2 Ε.Ε. – Διεθνών Σχέσεων
Πατησίων 30, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 332 2171 και 21/0 332 2162
Εργαζόμενοι
Νέοι
Συνταξιούχοι
Θεματικές πληροφορίες