ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ

Το Σύστημα Συντάξεων του Κεμπέκ δημιουργήθηκε το 1966. Είναι δημόσιο σύστημα υποχρεωτικής ασφάλισης, που εξασφαλίζει στον εργαζόμενο ένα βασικό εισόδημα, όταν φτάσει στη συντάξιμη ηλικία και μια προστασία σε περίπτωση αναπηρίας και θανάτου. Το σύστημα αυτό το διαχειρίζεται ο Οργανισμός Συντάξεων του Κεμπέκ, η “Régie des Rentes du Québec” (RRQ).

Η RRQ χρηματοδοτείται από τις εισφορές εργαζομένων και εργοδοσίας. Κάθε εργαζόμενος πληρώνει εισφορές, αν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και ο ετήσιος μισθός του είναι μεγαλύτερος από 3.500$.

Η εισφορά στην RRQ αντιστοιχεί στο 9,9% του ετήσιου μισθού που υπερβαίνει τα 3.500$. Ο ανώτερος ασφαλισμένος ετήσιος μισθός είναι 47.000$, για το 2010. Το μισό της εισφοράς (4,95%) πληρώνει ο εργάτης και το άλλο μισό ο εργοδότης.

Οι αυτόνομοι εργάτες ασφαλίζονται πληρώνοντας την εισφορά και του εργαζόμενου και του εργοδότη (9,9%)


Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΖΩΝΤΟΣ ΣΥΖΥΓΟΥ

Η σύνταξη επιζώντος συζύγου μια παροχή στον/στην σύζυγο ενός ασφαλισμένου που παίθανε και που είχε τα χρόνια ασφαλισμένης εργασίας που προβλέπονται.

► Κριτήρια θεμελείωσης δικαιώματος σύνταξης επιζώντος

Την σύνταξη επιζώντος δικαιούται το άτομο που :

- ήταν παντρεμένο με τον ασφαλισμένο που πέθανε ή
- συζούσε σαν σύζυγος μαζύ του για 3 χρόνια ή,
  αν είχαν παιδί, για ένα χρόνο ή
- ακόμη αν ήταν νόμιμα χωρισμένοι, σε ορισμένες περιπτώσεις.

Προϋπόθεση σύνταξης επιζώντος είναι πως το άτομο που πέθανε
είχε τα χρόνια ασφάλισης που απαιτούνται :

- 10 χρόνια ή
- το ένα τρίτο των χρόνων της περιόδου ασφάλισης, με ελάχιστο 3 χρόνια.

Η περίοδος ασφάλισης αρχίζει το 1966 ή όταν το άτομο συμπληρώσει τα 18 χρόνια και λήγει τον μήνα που μπαίνει στη σύνταξη ή τον μήνα που πέθανε ή τον μήνα που συμπληρώνει το 70ο έτος της ηλικίας, ανάλογα με την περίπτωση.

►Υπολογισμός της σύνταξης επιζώντος συζύγου

Το ποσό της σύνταξης επιζώντος συζύγου εξαρτάται απο διάφορους παράγοντες :

- τις εισφορές που είχε πληρώσει ο ασφαλισμένος που πέθανε

- την ηλικία του επιζώντος συζύγου
- την ύπαρξη συντηρούμενων παιδιών
- την ύπαρξη αναπηρίας του επιζώντος συζύγου
- το αν ο επιζών σύζυγος παίρνει άλλη σύνταξη (γήρατος ή αναπηρίας)

Το ανώτερο ποσό της σύνταξης επιζώντος συζύγου
ανάλογα με την περίπτωση είναι (για το 2010) :


α) ο επιζών σύζυγος είναι λιγότερο από 45 χρόνων και :

- δεν έχει συντηρούμενα παιδιά            : 459,43$
- έχει συντηρούμενα παιδιά                  : 745,93$
- είναι ανάπηρος (έχει δεν έχει παιδιά)  : 776,41$

β) ο επιζών σύζυγος είναι 45-64 χρόνων : 776,41$

Όταν ο επιζών σύζυγος γίνει 65 χρόνων, η RRQ υπολογίζει εκ νέου την σύνταξη επιζώντος με βάση και τις άλλες συντάξεις του. Πάντως, το ανώτερο ποσό της σύνταξης επιζώντος, μετά τα 65, είναι 560,50$

. Αν ο επιζών παίρνει κι’ άλλη σύνταξη από την RRQ, οι δυο συντάξεις συγχωνεύονται και πληρώνονται με μια επιταγή. Η συνολική αυτή σύνταξη δεν είναι πάντα το άθροισμα των δυο συντάξεων.

Η σύνταξη επιζώντος αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο σύμφωνα με το κόστος ζωής και φορολογείται.

►ΑΙΤΗΣΗ

Για να πάρει κάποιος τη σύνταξη επιζώντος συζύγου πρέπει να κάνει αίτηση. Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω Ίντερνετ ή συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο.

Κατεβάστε εδώ το έντυπο αίτησης σύνταξης επιζώντος συζύγου.  

►Επίδομα θανάτου

Η παροχή αυτή είναι ένα εφ'άπαξ ποσό 2 500 $. Μέσα στις 60 μέρες από τον θάνατο του ασφαλισμένου, δίνεται κατά προτεραιότητα στο άτομο ή οργανισμό που πλήρωσε τα έξοδα της κηδείας, μέχρι το ποσό των αποδείξεων που θα κατατεθούν.

Αν τα ποσό των αποδείξεων είναι λιγότερο από 2 500 $, η διαφορά μπορεί να πληρωθεί στους κληρονόμους.

Μετά τις 60 ημέρες η παροχή αυτή μπορεί να δοθεί στους κληρονόμους.

Το επίδομα θανάτου φορολογείται. Πρέπει να δηλωθεί στη φορολογική δήλωση του κληρονόμου.

►Επίδομα ορφανών παιδιών

Το άτομο που έχει την κηδεμονία ενός ανήλικου παιδιού του ασφαλισμένου που πέθανε, θα πάρει ένα επίδομα, μέχρι το παιδί να συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Το μηνιάτικο αυτό ποσό αυτό για το 2010 είναι 68,22 $.

►Περισσότερες πληροφορίες στην RRQ
και στις Υπηρεσίες του Εργατικού Συλλόγου.Εργαζόμενοι
Νέοι
Συνταξιούχοι
Θεματικές πληροφορίες