ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ

Το Σύστημα Συντάξεων του Κεμπέκ δημιουργήθηκε το 1966. Είναι δημόσιο σύστημα υποχρεωτικής ασφάλισης, που εξασφαλίζει στον εργαζόμενο ένα βασικό εισόδημα, όταν φτάσει στη συντάξιμη ηλικία και μια προστασία σε περίπτωση αναπηρίας και θανάτου. Το σύστημα αυτό το διαχειρίζεται ο Οργανισμός Συντάξεων του Κεμπέκ, η “Régie des Rentes du Québec” (RRQ).

Η RRQ χρηματοδοτείται από τις εισφορές εργαζομένων και εργοδοσίας. Κάθε εργαζόμενος πληρώνει εισφορές, αν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και ο ετήσιος μισθός του είναι μεγαλύτερος από 3.500$.

Η εισφορά στην RRQ αντιστοιχεί στο 9,9% του ετήσιου μισθού που υπερβαίνει τα 3.500$. Ο ανώτερος ασφαλισμένος ετήσιος μισθός είναι 47.000$, για το 2010. Το μισό της εισφοράς (4,95%) πληρώνει ο εργάτης και το άλλο μισό ο εργοδότης.

Οι αυτόνομοι εργάτες ασφαλίζονται πληρώνοντας την εισφορά και του εργαζόμενου και του εργοδότη (9,9%)

Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ

► Κριτήρια θεμελείωσης δικαιώματος σύνταξης γήρατος Κάθε άτομο που εργάστηκε τουλάχιστο ένα χρόνο, μετά το 1966 και είναι ηλικίας άνω των 60 χρόνων έχει δικαίωμα σε μια σύνταξη γήρατος του Κεμπέκ.

►Υπολογισμός της σύνταξης

Το ποσό της σύνταξης γήρατος εξαρτάται από την ηλικία του συνταξιούχου και τον μισθό για τον οποίο ασφαλίστηκε κάθε χρόνο απ' το 1966, που δημιουργήθηκε το σύστημα συντάξεων ή από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του, αν αυτό έγινε μετά την 31η Δεκέμβρη 1966.

Το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται για τη χρονική περίοδο που ο εργαζόμενος βγαίνει στη σύνταξη. Από εκεί κι’ έπειτα μπορεί να αυξηθεί μόνο :

α) με την ετήσια αναπροσαρμογή, σύμφωνα με την αύξηση του κόστους ζωής
β) με την ετήσια αναπροσαρμογή, σύμφωνα με τις νέες εισφορές που θα πληρώσει ο συνταξιούχος, στην περίπτωση που εργαστεί εκ νέου.
Αυτή η αναπροσαρμγογή μπορεί να γίνει μέχρι το 70ο έτος της ηλικίας.

►Κανονική ηλικία συνταξιοδότησης θεωρείται το 65ο έτος της ηλικίας.

►Μειωμένη σύνταξη (60 - 64 χρόνων)

Ένας εργαζόμενος μπορεί να πάρει την σύνταξη από τότε που συμπληρώνει το 60ο έτος της ηλικίας αν, την στιγμή που παίρνει την σύνταξη, έχει σταματήσει τη δουλειά. Η RRQ θεωρεί ότι κάποιος έχει σταματήσει τη δουλειά όταν το ετήσιο εισόδημά του είναι μικρότερο από το 25% του ανώτερου ασφαλισμένου μισθού. Για το 2010, αν είναι μικρότερο από 11.800$. Η πρόωρη αυτή σύνταξη είναι μειωμένη κατά 0,5% για κάθε μήνα (6% το χρόνο) που του λείπει μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.
Ο εργαζόμενος δεν μπορεί να πάρει την σύνταξη πριν τα 65, αν παίρνει αποζημίωση εργατικού ατυχήματος.

►Επαυξημένη σύνταξη (66 - 70 χρόνων)

Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος πάρει την σύνταξή του μετά τα 65, η σύνταξή του επαυξάνεται κατά 0,5% για κάθε μήνα από τότε που συμπλήρωσε το 65ο έτος της ηλικίας του. Η προσαύξηση αυτή μπορεί να γίνει μέχρι το 70ο έτος της ηλικίας του.

►Συνταξιούχος που επιστρέφει στην αγορά εργασίας

Ο εργαζόμενος, που κάνει αίτηση σύνταξης πριν τα 65, πρέπει να έχει σταματήσει την δουλειά, μπορεί όμως να επιστρέψει στην εργασία μετά την συνταξιοδότησή του. Και όχι μόνο!

Σύμφωνα με αλλαγές που έγιναν το 2009, ενας συνταξιούχος μπορεί να εργάζεται και να πληρώνει εισφορές για σύνταξη. Στην περίπτωση αυτή η σύνταξή του αυξάνεται κατά 0,5% του μισθού για τον οποίο ασφαλίστηκε την προηγούμενη χρονιά. Η RRQ παίρνει τα στοιχεία αυτά από την εφορία, υπολογίζει την αύξηση και την προσθέτει στη σύνταξη.

►Αναδρομική πληρωμή σύνταξης

Πριν τα 65 η RRQ πληρώνει την σύνταξη από τότε που έγινε η αίτηση. Δεν δίνει αναδρομικά.
Μετά τα 65, αν ο εργαζόμενος σταμάτησε την εργασία του αλλά δεν έκανε την αίτησή του αμέσως, η RRQ θα του πληρώσει αναδρομικά μέχρι 60 μήνες το ανώτερο.

►Υπολογισμός του ποσού της σύνταξης

Ο εργαζόμενος που θέλει να έχει μια ιδέα για το ποσό της σύνταξης που θα πάρει, μπορεί να ζητήσει από την RRQ να του στείλει ένα “Relevé de participation au Régime de rentes du Québec”.

Στο έντυπο αυτό αναγράφονται ο ασφαλισμένος μισθός του, για κάθε χρόνο από το 1966, ή από τότε που έγινε 18 χρόνων και μια εκτίμηση της σύνταξης που θα πάρει, μειωμένη στα 60 και ολόκληρη στα 65, αν ο μισθός του στα επόμενα χρόνια συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό.
Το έντυπο αυτό επιτρέπει στον εργαζόμενο να εντοπίσει και τυχόν λάθη στους μισθούς που έχουν καταχωρηθεί και να φροντίσει να γίνει διόρθωση.

Κάνετε on-line εδώ την αίτηση για το έντυπο εισφορών στο σύστημα συντάξεων του Κεμπέκ
(στα γαλλικά).  


Κάνετε on-line εδώ την αίτηση για το έντυπο εισφορών στο σύστημα συντάξεων του Κεμπέκ
(στα αγγλικά).  


►Διαζύγιο και μοίρασμα ασφαλισμένων μισθών

Το ποσό των ασφαλισμένων μισθών δυο συζύγων, σε περίπτωση διαζυγίου μπορεί να μοιραστεί ανάμεσα στους διαζευγμένους, για τα χρόνια που έζησαν μαζύ.

►Μοίρασμα της Σύνταξης μεταξύ συζύγων

Από το 1994, το μέρος της σύνταξης που έχει συσσωρευτεί στη διάρκεια ενός γάμου, κάτω από κάποιες προϋποθέσεις, μπορεί να μοιραστεί ανάμεσα στον ασφαλισμένο και τον/την σύζυγό του.

►Φορολογία / Μεταφορά της σύνταξης

Η Σύνταξη γήρατος του Κεμπέκ φορολογείται. Δεν επιρρεάζεται από άλλες παροχές του συνταξιούχου και πληρώνεται με επιταγή στη διεύθυνσή του ή με κατάθεση στον τραπεζικό του λογαριασμό.

►Η ΑΙΤΗΣΗ

Για να πάρει κάποιος τη σύνταξη γήρατος του Κεμπέκ πρέπει να κάνει αίτηση. Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω Ίντερνετ ή συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο αίτησης.

Κατεβάστε εδώ το έντυπο αίτησης σύνταξης γήρατος του Κεμπέκ.  

Δικαιολογητικά :

Ο Οργανισμός Συντάξεων μπορεί να ζητήσει πιστοποιητικό γέννησης ή ληξιαρχική πράξη γάμου, ανάλογα με την περίπτωση.

Κάνετε την αίτηση 2-3 μήνες νωρίτερα για να πάρετε την πρώτη πληρωμή στην προβλεπόμενη ημερομηνία.

►Περισσότερες πληροφορίες στην RRQ  


►και στις Υπηρεσίες του Εργατικού Συλλόγου.


Εργαζόμενοι
Νέοι
Συνταξιούχοι
Θεματικές πληροφορίες