ΚΑΝΑΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ


Είναι μια μηνιάτικη φορολογήσιμη παροχή που χορηγείται απ’ την καναδική κυβέρνηση σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, με βάση το κριτήριο της διαμονής στον Καναδά (Τα τελευταία χρόνια έχει προστεθεί και το κριτήριο του εισοδήματος.Το κριτήριο αυτό επιρρεάζει το ποσό της σύνταξης ενός μικρού ποσοστού ατόμων με υψηλά εισοδήματα).

Διευκρίνηση: Οι πληροφορίες που δίνουμε απ’ την ιστοσελίδα μας δεν είναι πλήρεις. Παραλείπονται κάποια σημεία για να απλουστευθεί η παρουσίαση του θέματος.Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε:
-στις υπηρεσίες του Εργατικού Συλλόγου και βέβαια
-στην αρμόδια υπηρεσία της καναδικής κυβέρνησης : Service Canada

Πληροφορίες στη γαλλική γλώσσα  
Πληροφορίες στην αγγλική γλώσσα  

Ποιός δικαιούται Σύνταξη γήρατος ;

Ο καναδικός νόμος για τη σύνταξη γήρατος άλλαξε την 1η Ιουλίου 1977 .
Τα κριτήρια για να πάρει κάποιος την σύνταξη απλουστεύτηκαν αλλά ταυτόχρονα έγινε δυσκολότερο να πάρει κάποιος πλήρη συνταξη, όπως εξηγούμε παρακάτω :

1η κατηγορία:

Άτομο που την 1η Ιουλίου 1977, ήταν καναδός πολίτης ή νόμιμος μετανάστης, είχε συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του και ζούσε στον Καναδά (ή αν διέμενε στο εξωτερικό, είχε ζήσει στον Καναδά ορισμένα χρόνια μετά το 18ο έτος της ηλικίας του, πριν την ημερομηνία αυτή) έχει δικαίωμα σε πλήρη σύνταξη αν πληρεί τα παρακάτω κριτήρια διαμονής :

α) 40 χρόνια διαμονής στον Καναδά, ανεξάρτητα από ποιά περίοδο.
β) 10 χρόνια συνεχούς διαμονής στον Καναδά, αμέσως πριν την έγκριση της αίτησής του.
γ) Εάν στα 10 τελευταία χρόνια πριν την έγκριση της αίτησης (π.χ. 55 έως 65) λείπουν κάποια χρόνια διαμονής, θα πρέπει να τα συμπληρώνει με τριπλάσιο αριθμό χρόνων διαμονής στη προηγούμενη περίοδο (πριν τα 55 του χρόνια) και επί πλέον να ζει στον Καναδά τον τελευταίο χρόνο πριν την έγκριση της σύνταξης.

2η κατηγορία:

Με την αλλαγή που έγινε την 1η Ιουλίου 1977 :

Πλήρη σύνταξη χορηγείται με 40 χρόνια διαμονής, ανεξάρτητα απο ποιά περίοδο.
Καταργήθηκαν δηλαδή τα άλλα κριτήρια που επέτρεπαν πλήρη σύνταξη και με 10 χρόνια διαμονής.

Ο νέος νόμος καθιέρωσε και την μερική σύνταξη (πριν ήταν ή πλήρης ή καθόλου). Σήμερα λοιπόν ένα άτομο με τουλάχιστο 10 χρόνια διαμονής, ανεξάρτητα από ποιά περίοδο, δικαιούται ένα τεσσαρακοστό της σύνταξης για κάθε χρόνο διαμονής στον Καναδά (Για 10 χρόνια το ένα τέταρτο, για 20 χρόνια την μισή σύνταξη κλπ).

Μια απλουστευμένη παρουσίαση:

Άτομα που έζησαν στον Καναδά πριν το 1977 μπορούν να διαλέξουν μεταξύ του παλιού νόμου, που τους έδινε δικαίωμα σε πλήρη σύνταξη με 10 χρόνια διαμονής (τα δέκα τελευταία χρόνια) ή του νέου νόμου που δίνει δικαίωμα σε μερική σύνταξη (ένα τεσσαρακοστό για κάθε χρόνο διαμονής), αν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για πλήρη.

Για όσους ήλθαν στον Καναδά μετά το 1977 ή ζούσαν στον Καναδά και ενηλικιώθηκαν μετά το 1977, εφαρμόζεται αναγκαστικά ο νέος νόμος, σύμφωνα με τον οποίο παίρνουν ένα τεσσαρακοστό της σύνταξης για κάθε χρόνο διαμονής.

►Σημειώνουμε ότι η σύνταξη χορηγείται μόνο μετά από αίτηση!

Καθυστέρηση της αίτησης μπορεί να σημαίνει χάσιμο ενός ποσού σύνταξης που δικαιούμαστε. Αναδρομικά μπορούμε να διεκδικήσουμε μόνο μέχρι 11 μήνες.

Κατεβάστε εδώ το γαλλικό έντυπο της Αίτησης Σύνταξης Γήρατος / Ο αριθμός του εντύπου της αίτησης είναι ISP3000  
Κατεβάστε εδώ το αγγλικό έντυπο της Αίτησης Σύνταξης Γήρατος / Ο αριθμός του εντύπου της αίτησης είναι ISP3000  

Μπορώ να πάρω τη σύνταξη εκτός Καναδά ;

Ένα άτομο μπορεί να πάρει την καναδική σύνταξή εκτός Καναδά, αν έχει συμπληρώσει 20 χρόνια διαμονής.
Σε περίπτωση που του λείπουν μερικά χρόνια διαμονής, μπορεί να τα συμπληρώσει με χρόνια διαμονής σε μια χώρα με την οποία ο Καναδάς έχει υπογράψει συμφωνία για την Κοινωνική Ασφάλιση (σχετική συμφωνία υπάρχει με την Ελλάδα).
Οι καναδικές συντάξεις εκτός Καναδά φορολογούνται με τον λεγόμενο "φόρο των μή κατοίκων"

Ο φόρος των "μή κατοίκων"

Ο Καναδάς επιβάλλει σε όλες τις συντάξεις από καναδικές πηγές, ατόμων που κατοικούν μόνιμα εκτός Καναδά, ένα φόρο 25% (φόρος των "μή κατοίκων".

Το άρθρο 217 του σχετικού νόμου δίνει το δικαίωμα στον συνταξιούχο, που μένει μόνιμα στο εξωτερικό και του οποίου τα εισοδήματα από καναδικές πηγές είναι τουλάχιστο το 90% του συνόλου των εισοδημάτων του, να ζητήσει, αν τον συμφέρει, να φορολογηθεί όχι με τον φόρο των "μή κατοίκων" αλλά σαν να έμενε στον Καναδά.

Στην περίπτωση αυτή, αν τα εισοδήματά του είναι χαμηλά, μπορεί ο φόρος της σύνταξης να είναι μικρότερος από 25%.
Πάντως, σε μια τέτοια περίπτωση, είναι υποχρεωμένος να κάνει φορολογική δήλωση στον Καναδά, σαν να έμενε στη χώρα.

Η Συμφωνία για την αποφυγή της διπλής φορολογίας

Μετά από πολλά χρόνια διαπραγματεύσεων, τον Ιούνιο του 2009 υπογράφτηκε τελικά η συμφωνία Καναδά-Ελλάδας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας.

Η Συμφωνία αυτή επικυρώθηκε από τις εθνοσυνελεύσεις των δυο χωρών και μπήκε σε ισχύ από την 1η Γενάρη 2011. Η Συμφωνία προβλέπει πως το ετήσιο εισόδημα από συντάξεις, μέχρι το ποσό των 15.000$, φορολογείται μόνο στη χώρα διαμονής. Το επιπλέον ποσό θα μπορεί να φορολογηθεί από την χώρα που δίνει την σύνταξη με φόρο μέχρι 15%. Η ρύθμιση αυτή λύνει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα της διπλής φορολόγησης των καναδικών συντάξεων σε συμπατριώτες μας που έχουν παλιννοστήσει.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (supplément)

Είναι ένα μηνιάτικο αφορολόγητο επίδομα που χορηγείται από την καναδική κυβέρνηση σε άτομα που παίρνουν την σύνταξη γήρατος, ζουν στον Καναδά και έχουν χαμηλό οικογενειακό εισόδημα.

Το επίδομα αυτό προστίθεται στο ποσό της σύνταξης και το ύψος του εξαρτάται από το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του συνταξιούχου (το εισόδημα και των δυο συζύγων, αν είναι παντρεμένος).

Για να πάρει ο συνταξιούχος το συμπληρωματικό επίδομα πρέπει-μέχρι τις 30 Απρίλη- να κάνει φορολογική δήλωση, απ’ την οποία η αρμόδια υπηρεσία παίρνει τις πληροφορίες για το εισόδημά του.
Σε μερικές περιπτώσεις, που χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες, στέλνουν στο συνταξιούχο σχετικό έντυπο, που πρέπει να συμπληρώσει και να στείλει έγκαιρα.

Για την υπηρεσία της καναδικής σύνταξης γήρατος το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιουλίου.
Το επίδομα υπολογίζεται με βάση τα έσοδα της προηγούμενης χρονιάς. Εντούτοις, αν στη διάρκεια της τρέχουσας χρονιάς το εισόδημα του συνταξιούχου χαμηλώσει (π.χ. σταμάτησε ένα έσοδο που είχε την προηγούμενη χρονιά) μπορεί να ζητήσει τον υπολογισμό του επιδόματος με βάση τα τωρινά του έσοδα.

Το συμπληρωματικό επίδομα το παίρνει ο συνταξιούχος που διαμένει στον Καναδά. Αν φύγει από τον Καναδά, θα το πάρει μόνο για έξι μήνες.

Κατεβάστε εδώ το έντυπο αίτησης για το συμπληρωματικό επίδομα/ Ο αριθμός του εντύπου είναι ISP3025  


ΣΥΖΥΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (allocation au conjoint)

Είναι ένα μηνιάτικο αφορολόγητο επίδομα που χορηγείται από την καναδική κυβέρνηση σε άτομα που πληρούν τα εξής κριτήρια :

- είναι μεταξύ 60 και 65 χρόνων
- ο/η σύζυγος παίρνει την σύνταξη γήρατος
- το οικογενειακό εισόδημα είναι χαμηλό (υπάρχουν σχετικοί πίνακες)
- έχουν τουλάχιστο 10 χρόνια διαμονής στον Καναδά (μετά το 18ο έτος της ηλικίας τους)

Αν ο/η συνταξιούχος σύζυγος πεθάνει, ο/η σύζυγος του συνεχίζει να παίρνει το συζυγικό επίδομα.
Σταματά αν ξαναπαντρευτεί άτομο που δεν είναι συνταξιούχος ή όταν γίνει 65 χρόνων, οπότε θα πάρει κανονικά την σύνταξη γήρατος.

Για να πάρει ο δικαιούχος το συζυγικό επίδομα πρέπει-μέχρι τις 30 Απρίλη- να κάνει φορολογική δήλωση, απ’ την οποία η αρμόδια υπηρεσία παίρνει τις πληροφορίες για το εισόδημά του.
Σε μερικές περιπτώσεις, που χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες, του στέλνουν σχετικό έντυπο, που πρέπει να συμπληρώσει και να στείλει έγκαιρα.

Το συζυγικό επίδομα το παίρνει ο δικαιούχος που διαμένει στον Καναδά.
Αν φύγει από τον Καναδά, θα το πάρει μόνο για έξι μήνες.

Κατεβάστε εδώ το έντυπο αίτησης για το συζυγικό επίδομα / Ο αριθμός του εντύπου είναι ISP3025  


ΣΥΖΥΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΧΗΡΟΥΣ / ΧΗΡΕΣ (allocation au survivant)

Είναι ένα μηνιάτικο αφορολόγητο επίδομα που χορηγείται από την καναδική κυβέρνηση σε άτομα που πληρούν τα εξής κριτήρια :

- είναι χήρος / χήρα
- είναι μεταξύ 60 και 65 χρόνων
- έχει χαμηλό εισόδημα (υπάρχουν σχετικοί πίνακες)
- έχει τουλάχιστο 10 χρόνια διαμονής στον Καναδά (μετά το 18ο έτος της ηλικίας)

Το συζυγικό επίδομα για χήρους / χήρες χορηγείται μέχρι το άτομο να συμπληρώσει τα 65 χρόνια, οπότε θα πάρει την σύνταξη γήρατος.

Για να πάρει ο δικαιούχος το επίδομα για χήρους / χήρες πρέπει-μέχρι τις 30 Απρίλη- να κάνει φορολογική δήλωση, απ’ την οποία η αρμόδια υπηρεσία παίρνει τις πληροφορίες για το εισόδημά του.
Σε μερικές περιπτώσεις, που χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες, του στέλνουν σχετικό έντυπο, που πρέπει να συμπληρώσει και να στείλει έγκαιρα.

Το συζυγικό επίδομα για χήρους / χήρες το παίρνει ο δικαιούχος που διαμένει στον Καναδά. Αν φύγει από τον Καναδά, θα το πάρει μόνο για έξι μήνες.

Κατεβάστε εδώ το έντυπο αίτησης για το συζυγικό επίδομα για χήρους ή χήρες / Ο αριθμός του εντύπου είναι ISP3025  

Εξουσιοδότηση

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον φάκελλό σας είναι εμπιστευτικές.
Αν θέλετε, μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε ένα άτομο, ώστε να μπορεί να πάρει ή να δώσει στην αρμόδια υπηρεσία πληροφορίες για την υπόθεσή σας.

Στην περίπτωση αυτή πρέπει να συμπληρώσετε την παρακάτω εξουσιοδότηση:
Έντυπο εξουσιοδότησης στην γαλλική γλώσσα.  

Έντυπο εξουσιοδότησης στην αγγλική γλώσσα.  

Εργαζόμενοι
Νέοι
Συνταξιούχοι
Θεματικές πληροφορίες