ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Στη σελίδες αυτές παρουσιάζουμε βασικές πληροφορίες σχετικές με τα συνταξιοδοτικά προγράμματα :

►του Καναδά
-Σύνταξη γήρατος
-Συμπληρωματικό επίδομα
-Επίδομα συζύγου
-Επίδομα επιζώντος συζύγου

►του Κεμπέκ
-Σύνταξη γήρατος (εργατική)
-Σύνταξη αναπηρίας και επίδομα παιδιού αναπήρου
-Σύνταξη επιζώντος συζύγου
-Επιδόματα ορφανών παιδιών

►της Ελλάδας
-ΙΚΑ
-ΟΓΑ

►τις Διακρατικές Συμφωνίες Ελλάδας-Κεμπέκ και Ελλάδας-Καναδά
-για την Κοινωνική Ασφάλιση και
-Αποφυγή της διπλής φορολογίας

Για περισσότερες πληροφορίες δίνουμε τους συνδέσμους που παραπέμπουν απ'ευθείας στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κεμπέκ, του Καναδά και της Ελλάδας.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε επίσης στις Υπηρεσίες του Συλλόγου μας
Τηλ: (514) 279-3526
Διεύθυνση: 5359 Av du Parc Montréal Qc. H2V 4G9
Δικαιώματα Εργαζομένων
Δικαιώματα Νέων
Δικαιώματα Συνταξιούχων
Θεματικές πληροφορίες