ΝΕΟΙ

Στη σελίδες αυτές δίνομε βασικές πληροφορίες για θέματα:

►Εκπαίδευσης
και
►Εργασίας
που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τους νέους.

Δίνομε επίσης πληροφορίες για δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχουν σε σχέση με την ►Ελλάδα

Για περισσότερες πληροφορίες δίνουμε τους συνδέσμους που παραπέμπουν απ'ευθείας στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κεμπέκ, του Καναδά και της Ελλάδας.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε επίσης στις Υπηρεσίες του Συλλόγου μας
Τηλ: (514) 279-3526
Διεύθυνση: 5359 Av du Parc Montréal Qc. H2V 4G9
Δικαιώματα Εργαζομένων
Δικαιώματα Νέων
Δικαιώματα Συνταξιούχων
Θεματικές πληροφορίες