3ο Φεστιβάλ Διεθνούς Αλληλεγγύης
Εκδηλώσεις 2ης Εβδομάδας: 6 έως 12 Μάη 2019

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΗ:Εκδήλωση για την αλληλεγγύη και φιλία
των λαών της Ελλάδας και της Τουρκίας
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: