3ο Φεστιβάλ Διεθνούς Αλληλεγγύης
Εκδηλώσεις 1ης Εβδομάδας: 3 έως 5 Μάη 2019

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΗ:Εκδήλωση αλληλεγγύης
στο λαό της Βενεζουέλας
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ:


ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΗ:Εκδήλωση για την
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: