Υπηρεσίες του Εργατικού Συλλόγου

Βασικός τομέας της δραστηριότητας του Συλλόγου είναι και οι υπηρεσίες που σε καθημερινή βάση προσφέρει στον Ελληνισμό της πόλης μας.

Οι υπηρεσίες αυτές είναι συμπλήρωμα της γενικότερης δραστηριότητας του Συλλόγου. Μέσα από τη βοήθεια που προσφέρουν στους συμπάροικους για την διεκπεραίωση προσωπικών τους θεμάτων και την διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, οι Υπηρεσίες μας προωθούν τους γενικότερους σκοπούς του Συλλόγου :

► ενημερώνουν τους συμπατριώτες μας για τα δικαιώματά τους
► τους βοηθούν να συνειδητοποιήσουν τις αιτίες των κοινωνικών προβλημάτων,
► προωθούν την ενεργό συμμετοχή τους στους αγώνες του εργατικού και λαϊκού κινήματος του Κεμπέκ για κοινωνικές αλλαγές προς όφελος των εργαζομένων

Η αναγκαιότητα των υπηρεσιών, που από το 1971 προσφέρει ο Εργατικός Σύλλογος, δεν σταματά στη γενιά των μεταναστών. Τότε βέβαια ήταν επί πλέον και το γλωσσικό πρόβλημα των νεοφερμένων. Και σήμερα όμως η ανάγκη υπάρχει για βοήθεια στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας, για υπεύθυνη ενημέρωση, συνειδητοποίηση των αιτίων των κοινωνικών μας προβλημάτων και προώθηση της συλλογικής αντιμετώπισής τους.

Με ελάχιστους πόρους στη διάθεσή του το γραφείο υπηρεσιών του Συλλόγου βοήθησε και φέτος χιλιάδες συμπατριώτες μας, όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία που ακολουθούν.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Περίοδος : 1η Γενάρη 2014 - 31 Δεκέμβρη 2014

Σύνολο εξυπηρετουμένων2.689
Στα γραφεία του Συλλόγου 916
Από το τηλέφωνο1.773
Περιοχή κατοικίας εξυπηρετουμένων
Παρκ Εξτένσιον708
Plateau (Περιοχή Park Ave)280
Μόντρεαλ (άλλες περιοχές)792
Λαβάλ και Ν. Ακτή681
Εξωτερικό(Ελλάδα κλπ.)228
Αναλυτική παρουσίαση υπηρεσιών
Προβλήματα εργασίας205
Συνταξιοδοτικά1.519
Φορολογικά622
Προβλήματα κατοικίας254
Μεταναστευτικά431
Δημοτικές υπηρεσίες70
Καταναλωτικά117
Υγεία-Κοινωνικές υπηρεσίες302
Ελληνικές Υπηρεσίες252
Διάφορα74
Σύνολο υπηρεσιών3.846


Υπηρεσίες του Συλλόγου
Εκδηλώσεις
Εργατική Πρωτομαγιά
Φωνή των εργαζομένων
Εργατικά Νέα
Γενικές Συνελεύσεις
Υπομνήματα-Ψηφίσματα